bear1

    Имате много плюшени играчки в къщи и им се радвате.

    Но те стоят мирно на дивана или на бюрото ви, сякаш са застинали или заспали. Не ви ли се иска да ги накарате да оживеят и да им помогнете "да се забавляват?"

    Вижте как нашите плюшковци изпълняват различни интересни роли - от чистене с прахосмукачка, през игра на карти, та чак и до следване в Горския Университет! Играчките наистина оживяват! А вашите могат ли също да оживеят?

    Вижте повече...